Sistemul de identificare electronică a funcţionarului public

Sistemul de identificare electronică a funcţionarului public

Serviciile Sistemului de identificare electronică a funcţionarului public fac parte din serviciile de bază ale Centrului de telecomunicaţii speciale.


Identificarea electronică se va realiza prin intermediul legitimaţiei funcţionarului public care reprezintă o cartelă dotată cu două microcipuri: unul destinat sistemului de acces în clădirile de stat şi celălalt fiind criptografic - destinat stocării certificatelor cheilor publice pentru semnătura digitală cu forţă juridică.


Semnătura digitală, încorporată în legitimaţia funcţionarului public, va fi utilizată în cadrul unui şir de sisteme informaţionale.

20145

Feedback