Perfectare legitimații

Perfectare legitimații

 

Perfectarea legitimațiilor de serviciu, pentru angajaţii  autorităţilor administrației  publice, ce permit accesul în clădirea Guvernului

 

Î.S. ”Centrul te telecomunicații speciale” emite legitimații de serviciu care atestă identitatea angajatului la locul de lucru şi permite accesul în clădirea Guvernului a angajaţilor  autorităţilor şi instituţiilor publice amplasate în sediul Guvernului. Acestea permit de asemenea şi identificarea angajatului în cadrul Sistemului de identificare electronică a funcţionarului public, precum şi aplicarea semnăturii electronice. Serviciile sunt prestate în baza Hotărârii  Guvernului Nr.337 din 19.05.2014, pentru aprobarea Regulamentului privind regimul de acces în sediul Guvernului.

 

Pentru a beneficia de serviciile de emitere a legitimațiilor de serviciu este necesar de a completa și prezenta, în original, la oficiul Î.S. ”Centrul te telecomunicații speciale”, adresa: mun. Chişinău, MD-2033, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, un set de documente, după modelele prezentate mai jos:

 

 

Denumire documentDescarcă model
În cazul solicitării serviciilor de perfectare a legitimațiilor de serviciu și de certificare a cheilor publice (legitimația de serviciu cu semnătura electronică incorporată):
Cerere de perfectare a legitimațiilor de serviciu și de certificare a cheilor publice
Anexă la cerere
Cerere de certificare a cheilor publice
Copia buletinului de identitate a solicitantului
 
În cazul solicitării serviciilor de perfectare a legitimațiilor de serviciu (legitimația de serviciu fără semnătură electronică)
Cerere de perfectare a legitimațiilor de serviciu
Anexa la cerere
Copia buletinului de identitate a solicitantului
 

 

7445

Feedback