Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică a organizat la CTS şedința de audiere a autorităților centrale cu privire la asigurarea securităţii cibernetice şi informaţionale a RM

Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică a organizat la CTS şedința de audiere a autorităților centrale cu privire la asigurarea securităţii cibernetice şi informaţionale a RM

La data de 07.02.2018, în incinta Î.S. CTS s-a desfăşurat  şedinţa de audiere a rapoartelor cu privire la asigurarea securităţii cibernetice şi informaţionale a Republicii Moldova, pentru anul 2017, inclusiv prezentarea Planului de activitate în vederea realizării obiectivelor vizate pentru anul 2018, eveniment organizat de Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică, reprezentată de Preşedintele Comisiei, dl Roman Boţan.

 

În cadrul ședinței s-au întrunit membrii Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică şi reprezentanţi cu funcţia de conducere din cadrul instituţiilor: Î.S. “Centrul de telecomunicaţii speciale”, Procuratura Generală, Serviciul Informaţii şi Securitate şi Ministerul Afacerilor Interne.

 

În debutul şedinţei de audiere, Preşedintele Comisiei, dl Roman Boţan, a solicitat din partea reprezentanţilor instituţiilor invitate, expunerea Rapoartelor cu privire la activitatea acestora pentru anul 2017, în vederea conturării unei viziuni clare cu privire la nivelul de asigurare a securității cibernetice şi informaționale a Republicii Moldova, dar şi pentru a stabili un dialog direct de conlucrare în domeniul vizat pentru viitor.

 

În cuvântul său de deschidere a ședinței, dl Serghei Popovici, director general al CTS a menționat “Fiecare din instituțiile aici prezente este implicată în asigurarea securității cibernetice, pentru prima dată însă, ne reunim şi discutăm într-un asemenea format, care, cred eu, va contribui pozitiv la consolidarea securității cibernetice prin conştientizare la nivel naţional a  priorităţii sectorului “cyber security”, dar şi la stabilirea unui plan comun de acțiuni în acest domeniu. Echipa de răspuns la incidentele legate de securitatea cibernetică CERT-GOV-MD, membru Trusted Introducer şi în cel mai scurt timp membru FIRST, îşi propune şi în continuare să reducă daunele cauzate de incidentele de securitate şi să împărtăşească informaţia şi lecţia învăţată pe parcurs”.

 

În continuare, reprezentanții din cadrul Î.S. Centrul de telecomunicaţii speciale, Procuratura Generală, MAI şi SIS şi-au prezentat Rapoartele de activitate pentru anul 2017, rezultatele cărora au confirmat emergența soluționării şi depășirii tuturor vulnerabilităților la nivel instituțional în faţa ameninţărilor din spaţiul cibernetic prin acţiuni de conştientizare, educare, instruire şi formare continuă.

 

Reprezentanta din partea Î.S. CTS, dna Natalia SPÎNU, Şefa CERT-GOV-MD,  în prezentarea raportului, a menţionat, “An de an, amenințările cibernetice îşi schimbă complexitatea, astfel încât la nivel naţional este foarte dificil să asiguri o securitate cibernetică şi informațională atât timp cât nu există un cadrul legal favorabil care ar susține această activitate, inclusiv resurse financiare şi umane calificate care să acționeze corect în vederea prevenirii şi depășirii cu succes a atacurilor cibernetice”.

 

Ca urmare a desfășurării ședinței, Î.S. “Centrul de Telecomunicații Speciale” cu susținerea din partea Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică, dar şi a autorităților centrale responsabile de asigurarea securității cibernetice, s-a angajat să continue un curs proactiv a Centrului pentru securitate cibernetică CERT-GOV-MD din cadrul întreprinderii, în calitate de punctul central de raportare şi coordonare privind incidentele de securitate în sistemele de comunicaţii şi informatice, aflate în administrarea Centrului de telecomunicaţii speciale. 

 

Şedinţa de audiere a fost încheiată cu discursul dlui Boţan, Preşedintele Comisiei, care a ţinut să reitereze implicarea şi susţinerea din partea Comisiei în vederea promulgării cadrului legal,  organizatoric și de acțiune necesar asigurării securității cibernetice și care vizează protecția infrastructurilor cibernetice în concordanță cu noile concepte și politici din domeniul apărării cibernetice elaborate și adaptate la nivelul NATO și al Uniunii Europene.

Imagini: 

365

Feedback