Cadru legislativ

Cadru legislativ

Acte Legislative

Legea comunicaţiilor electronice

Nr. 241-XVI

15.11.2007

Legea privind comerţul electronic

Nr. 284-XV

22.07.2004

Codul civil al Republicii Moldova

Nr. 1107-XV

06.06.2002

Legea privind protecţia concurenţei

Nr. 1103-XIV

30.06.2000

Legea cu privire la informatică

Nr. 1069-XIV

22.06.2000

Legea contenciosului administrativ

Nr. 793-XIV

10.02.2000

Legea securităţii statului

Nr. 618

31.10.1995

Legea cu privire la petiţionare

Nr. 190-XIII

19.07.1994

Legea cu privire la secretul comercial

Nr. 171-XIII

06.07.1994

Acte Normative

Feedback