Intranet Guvernamental

Intranet Guvernamental

Denumirea completă
servicii de schimb informaţional protejat interdepartamental pentru autorităţile publice şi servicii de asigurare a canalului de legătură şi acces la sistemele şi resursele informaţionale de stat


Descriere
Serviciul este prestat de CTS conform HG nr. 546 din 20.07.2011.
Serviciul de Intranet Guvernamental asigură comunicarea între autorități publice, prin intermediul Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice (STAAP). Pentru beneficiari, STAAP deține securitatea integrată. Toate comunicațiile, dintre oricare două părți, se face criptat.. Comunicarea între două autorități publice conectate la STAAP este posibilă doar dacă acest fapt este explicit permis în baza acordului autorității către care este inițiată comunicarea.


Schimbul de informații în cadrul STAAP se realizează în baza rețelei telecomunicaţionale gestionate de către CTS ce asigură comunicarea în bandă largă de până la 1000 Mbps. Rețeaua are o arhitectură stea de înaltă fiabilitate și un nivel sporit de redundanță. Rețeaua este în continuă dezvoltare și extindere a ariei de acoperire.


Beneficiari
Autorități publice.


Domenii de utilizare
 Serviciile de transport date securizate ale CTS sunt utilizate pentru:

 • Oferirea accesului și accesarea sistemelor informaționale telecomunicaționale ale autorităților publice de către alte autorități publice;
 • La transmiterea corespondenței și asigurarea fluxului de informație electronică între instituțiile statutului;
 • Acordarea și accesarea sistemelor și resurselor informaționale de stat de către terțe persoane;  
 • Asigurarea comunicațiilor în bandă largă între oficiile și locațiile geografic dispersate ale autorităților publice;
 • Asigurarea comunicațiilor între autorități publice diferite conectate la STAAP, inclusiv accesarea serviciilor oferite în rețea de acestea;


Serviciul include
Conectarea oficiilor beneficiarului la STAAP (conexiuni optice sau Ethernet) ;

 • Configurarea regulilor de acces în rețea pentru beneficiar (ex. între oficii, între diferite autorități publice);
 • Asigurarea accesării securizate a resurselor informaționale ale autorităților publice, la nivelul domeniilor de responsabilitate ale CTS;
 • Suport în utilizarea serviciului și gestiunea incidentelor, conform nivelului agreat;
 • Criptarea si securizarea traficului cu mijloacele speciale;
 • Alte activități și servicii ce cad sub incidența HG 546 din 20.07.2011;
 • Raportare privind nivelul serviciilor;


Nivelul serviciilor

Nr.IndicatorNivel
1Monitorizare serviciu24x24, 7 zile pe săptămână.
2Disponibilitate serviciu99,8% lunar. CTS își rezervă dreptul de a efectua activități de mentenanță în zilele ne lucrătoare şi în intervalul de timp 18:00 – 07:00 în zilele lucrătoare. Această perioadă nu este luată în calcul la măsurarea nivelului de disponibilitate.
3Suport și soluționare incidente08:00 – 17:00, în zilele lucrătoare.
4
Raportare nivel serviciu
Raportare privind nivelul de disponibilitate al serviciului la solicitare Beneficiarului, după posibilităţile Prestatorului.

 

Ordinea de prestare a serviciilor
Serviciul Intranet Guvernamental este oferit în bază de contract bilateral cu autoritățile publice. Pentru a putea beneficia de serviciul Intranet Guvernamental, autoritatea publică urmează să contacteze serviciul Vînzări. Autoritatea publică va comunica necesitățile sale, iar CTS va stabili dacă aceste necesități pot fi satisfăcute prin intermediul serviciului Intranet Guvernamental (integral sau parțial).


Suport în utilizarea serviciilor
Informații adiționale, precum și suport în utilizarea serviciului pot fi obținute apelând la Serviciul Suport Clienți sau Serviciul Vînzări. La plasarea solicitărilor de suport, este necesar a indica codul serviciului ca fiind ”STAAP”.


Preţ servicii
Acest serviciu poate fi oferit din contul Bugetului de Stat pentru autoritățile publice si subdiviziunele lor conform listei indicate în Hotărîrea guvernului 840 din 26 iulie 2004. Pentru a afla dacă instituția Dvs. corespunde criteriilor stabilite de Guvern în acest sens, rugăm să contactați serviciul Vînzări.

9106

Feedback