Servicii de acces securizat în reţeaua guvernamentală

Servicii de acces securizat în reţeaua guvernamentală

Descriere
În cazul în care autoritatea publică nu deține tehnic posibilitatea de a fi conectată la Sistemul Telecomunicațional al Autorităților Administrației Publice, însă există funcționari ce necesită accesul la resurse disponibile în cadrul STAAP (ex. servicii ale ÎS Centrul Resurselor Informaționale de Stat Registru), acest fapt poate fi asigurat prin intermediul serviciului de acces securizat în rețeaua guvernamentală.


ÎS CTS va asigura instalarea și configurarea softului aplicativ necesar pe stația de lucru a funcționarului public. Softul respectiv va permite conectarea și accesarea securizată a resurselor disponibile în cadrul STAAP.


Beneficiari
Autorități publice, instituții de stat, întreprinderi din sectorul real.


Domenii de utilizare
 Serviciile de acces securizat la rețeaua guvernamentală sunt utilizate pentru:

  • Accesarea resurselor disponibile în cadrul STAAP, când autoritatea publică nu este conectată la STAAP;


Serviciul include

  • Eliberarea certificatului digital necesar pentru autentificarea în rețea;
  • Instalarea și configurarea softului aplicativ pe stația de lucru a funcționarului public;
  • Acordarea accesului la STAAP și configurarea drepturilor de acces la resursele disponibile în cadrul STAAP;
  • Suport în utilizarea serviciului și gestiunea incidentelor, conform nivelului agreat.


Nivelul serviciilor

Nr.IndicatorNivel
1Monitorizare serviciu24x24, 7 zile pe săptămână.
2Disponibilitate serviciu99,8% lunar. CTS își rezervă dreptul de a efectua activități de mentenanță în zilele ne lucrătoare şi în intervalul de timp 18:00 – 07:00 în zilele lucrătoare. Această perioadă nu este luată în calcul la măsurarea nivelului de disponibilitate.
3Suport și soluționare incidente08:00 – 17:00, în zilele lucrătoare.
4
Raportare nivel serviciu
Raportare privind nivelul de disponibilitate al serviciului la solicitare Beneficiarului, după posibilităţile Prestatorului.Ordinea de prestare a serviciilor
Serviciul de acces securizat la rețeaua guvernamentală este oferit în bază de contract.

 


Suport în utilizarea serviciilor
Informații adiționale, precum și suport în utilizarea serviciului pot fi obținute apelând la Serviciul Suport Clienți. La plasarea solicitărilor de suport, este necesar a indica codul serviciului ca fiind ”STAAP VPN”.


Preţ servicii    
Pentru a obține o ofertă de preț, rugăm să contactați serviciul Vînzări.

8302

Feedback