Serviciile de transport date

Serviciile de transport date

Descriere
Serviciul de transport date asigură comunicarea între diferite puncte de prezență a oficiilor beneficiarului, prin intermediul rețelei telecomunicaţionale deținute și operate de CTS. În scopul comunicării protejate, punctele de acces ale beneficiarului sunt incluse într-o rețea virtuală la nivel de Layer 2 (VLAN). Beneficiarul poate ulterior să configureze conexiuni VPN proprii, pentru asigurarea confidențialității comunicațiilor.


Prin intermediul rețelei de fibră optică a CTS, beneficiarul poate de asemenea să acceseze serviciile disponibile în rețea și pentru care este autorizat (ex. SAPI pentru băncile comerciale).


Rețeaua este construită în baza comunicațiilor optice ce asigură comunicarea în bandă largă, are o arhitectură stea de înaltă fiabilitate și un nivel sporit de redundanță. Rețeaua este în continuă dezvoltare și extindere a ariei de acoperire.


Beneficiari
APC, Instituţii subordonate din raza mun. Chişinău şi organizații din sectorul real.


Domenii de utilizare
 Serviciile de transport date ale CTS sunt utilizate pentru:

  • Asigurarea comunicațiilor în bandă largă între oficiile și locațiile geografic dispersate ale organizațiilor;
  • Asigurarea comunicațiilor de capacitate garantată și în bandă largă (linii dedicate sau canale închiriate) pentru conexiuni între diferite data centre (în scopul organizării centrului de rezervă);
  • Asigurarea comunicațiilor între organizații diferite conectate la rețeaua de fibră optică a CTS sau reţeaua Internet.


 Serviciul include

  • Conectarea oficiilor beneficiarului la rețeaua de fibră optică a CTS (conexiuni optice sau Ethernet) ;
  • Criptarea şi securizarea traficului cu mijloacele speciale;
  • Configurarea regulilor de acces în rețea pentru beneficiar (ex. între oficii, între diferite organizații);
  • Suport în utilizarea serviciului și gestiunea incidentelor, conform nivelului agreat;
  • Raportare privind nivelul serviciilor.

 

Nivelul serviciilor

Nr.IndicatorNivel
1Monitorizare serviciu24x24, 7 zile pe săptămână.
2Disponibilitate serviciu99,8% lunar. CTS își rezervă dreptul de a efectua activități de mentenanță în zilele ne lucrătoare şi în intervalul de timp 18:00 – 07:00 în zilele lucrătoare. Această perioadă nu este luată în calcul la măsurarea nivelului de disponibilitate.
3Suport și soluționare incidente08:00 – 17:00, în zilele lucrătoare.
4
Raportare nivel serviciu
Raportare privind nivelul de disponibilitate al serviciului la solicitare Beneficiarului, după posibilităţile Prestatorului.


 

Ordinea de prestare a serviciilor
Serviciul de transport date este oferit în bază de contract. Anexă la contract este Acordul privind nivelul serviciilor. După semnarea contractului, beneficiarul este conectat la rețeaua optică a CTS și acordat accesul conform regulilor stabilite pentru utilizarea serviciului.

 


Suport în utilizarea serviciilor
Informații adiționale, precum și suport în utilizarea serviciului pot fi obținute apelând la Serviciul Suport Clienți. La plasarea solicitărilor de suport, este necesar a indica codul serviciului ca fiind ”Transport Date”.


Preţ  servicii
Pentru a obține o ofertă de preț, rugăm să contactați serviciul Vînzări.

9417

Feedback