Cariera

Cariera

 

ALĂTURĂ-TE ECHIPEI CENTRULUI DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE ŞI CONSTRUIEŞTE-ŢI O CARIERĂ DE SUCCES!

 

Acum ai șansa să te dezvolți profesional în cadrul unei organizații IT de viitor.CTS înseamnă oameni, fără specialiști calificați chiar și cea mai performantă tehnologie nu poate să existe. Alături de echipa CTS evoluția personală și profesională devine o deviză reală, investind în procesul de formare profesională a fiecărui angajat în parte, am creat condiții optime pentru o carieră solidă și de perspectivă. Astfel, dacă dorești o carieră profesională și un  viitor stabil, atunci citești anunțul potrivit.  Alăturându-te echipei CTS pentru a  lucra într-un mediu cu înalte standarde de profesionalism și cu o cultură organizațională bine dezvoltată, orientată spre inovație, eficientă și progres.

 

Suntem  operatorul sistemelor informaționale și de telecomunicații ale Guvernului Republicii Moldova, iar activitatea întreprinderii noastre cuprinde domenii  precum tehnologii informaționale, sisteme telecomunicaționale moderne și  securitate informațională.  Specialiștii din cadrul  întreprinderii sunt profesioniști de înaltă calificare, analiști, specialiști în programare, designeri și administratorii de sistem, care execută proiecte de un nivel sporit de complexitate. Iar, conducerea întreprinderii acordă o atenție sporită realizării potențialului personalului său, dezvoltării continue și perfecționării cunoștințelor profesionale.

 

 

Dacă ne împărtășești valorile, ai experiența necesară și ai dorință să devii parte a organizației noastre, expediază CV-ul la adresa hr@cts.md, vei beneficia de o remunerare atractivă și dezvoltare profesională alături de o echipă  tânără și dinamică de specialiști IT.

 

 


FUNCȚII VACANTE

 

1. Funcția: Linux System Administrator

Requirements:

- Advanced Linux/Unix knowledge

- Configuration and Managing Linux systems

- Strong skills in Linux OS hardening and security compliance

- Good skills in managing and hardening Linux server roles (Web server, Database)

- Good skills in configuring HA and LB for Linux server roles

- Scripting(Bash and/or Python and/or Perl, and/or other)

2. Funcția: .NET Engineer Developer

Requirements:

- Experience with .NET 3.5 to 4.5;

- Deep knowledge of C#;

- Experience with MVC and SOAP/XML;

- Strong OOP skills.

3. Funcția: PHP Engineer Developer

Requirements:

- Experience with CMS;

- Deep knowledge of PHP,MySQL,CSS/CSS3,HTML/HTML5;

- Strong OOP skills;

- Experience with MVC.

* Please send your resumes to: hr@cts.md

4. Funcția: Inginer VoIP

Obiectivul postului: Dezvoltarea, configurarea și mentenanţa infrastructurii de IP telefonie.

Responsabilități:

- Dezvoltarea și implementarea soluțiilor de voce;

- Mentinerea bunei functionari a infrastructurii de IP telefonie;

- Analiza performanței rețelei și a gradului ei de încarcare, global și per echipament, în scopul îmbunătățirii acestora;

- Propunerea, testarea și validarea de noi solutii voce pentru introducerea lor în rețea;

- Mentinerea documentatiei aferente infrastructurii actuale si elaborarea documentatiei noi;

- Elaborarea ghidurilor de utilizare a aplicatiilor specifice;

- Participă la administrarea fizică a serverelor și a platformei de dezvoltare;

- Solutionarea incidentelor aparute.

Cerințe:

- Experiența într-un post similar minim 3 ani;

- Studii superioare finalizate în domeniul tehnic, constituie un avantaj;

- Cunostinte solide despre tehnologiile VoIP si SS7;

- Cunoștințe de administrare a serviciilor Web, SIP, SIP-I, SS7;

- Cunoștințe de proiectare și interogare a bazelor de date relaționale;

- Cunoștințe bune despre programare și administrare a sistemelor de gestionare a bazelor de date SGBD (Informix, MySQL);

- Cunoaşterea fluentă a limbilor româna şi rusă, cunoaşterea limbii engleze – cel puţin la nivelul înţelegerii documentaţiei tehnice;

- Experienţă în tehnici de programare bazate pe Ajax, Yate, Kamailio, Opensips, Asterisk, etc;

- Cunoștințe despre protocoale și sisteme de comunicații de date (TCP/IP, tehnologii WAN).

5. Funcția: Inginer de Retea

Obiectivul postului: Dezvoltarea, configurarea și mentenanţa infrastructurii de IP telefonie.

Responsabilități:

- Mentinerea bunei functionari a infrastructurii de retea WAN si LAN;

- Analiza performanței rețelei și a gradului ei de încarcare, global și per echipament, în scopul îmbunătățirii acestora;

- Mentinerea documentatiei aferente infrastructurii actuale si elaborarea documentatiei noi;

- Solutionarea incidentelor aparute.

Cerințe:

- Experiența într-un post similar minim 1 an;

- Studii superioare finalizate în domeniul tehnic, constituie un avantaj;

- Cunostinte solide despre tehnologiile TCP/IP;

- Cunoștințe de administrare a echipamentelor de retea Cisco, MikroTik;

- Cunoștințe de baza in tehnologiile WAN si LAN;

- Cunoaşterea limbii engleze – cel puţin la nivelul înţelegerii documentaţiei tehnice;

- Detinerea certificarilor specializate constituie un avantaj;

- Cunoștințe despre protocoale și sisteme de comunicații de date (TCP/IP, tehnologii WAN).

6. Funcția: Inginer de Securitate

Obiectivul postului: Dezvoltarea, configurarea și mentenanţa securitatii infrastructurii de retea.

Responsabilități:

- Menținerea securitatii a infrastructurii de retea WAN si LAN;

- Analiza incidentelor de securitate si solutionarea lor, în scopul îmbunătățirii nivelului de securitate;

- Mentinerea documentatiei aferente infrastructurii actuale si elaborarea documentatiei noi;

Cerințe:

- Experiența într-un post similar minim 1 an;

- Studii superioare finalizate în domeniul tehnic, constituie un avantaj;

- Cunostinte solide despre tehnologiile TCP/IP;

- Cunoștințe de administrare a echipamentelor de retea Cisco, MikroTik;

- Cunoștințe de baza in tehnologiile WAN si LAN;

- Cunoștințe în analiza sistemelor de securitate;

- Cunoțtințe în metode și tehnici de penetrare a rețelelor;

- Cunoaşterea limbii engleze – cel puţin la nivelul înţelegerii documentaţiei tehnice;

- Detinerea certificarilor specializate constituie un avantaj;

7. Funcția: IT Project Manager - Șef Echipă
Obiectivul postului: Administrarea și monitorizarea proceselor aferente implementării proiectelor.

Responsabilități:

- Administrarea proceselor aferente implementării proiectului;

- Planificarea, monitorizarea și raportarea lucrărilor aferente implementării proiectului;

- Planificarea, gestiunea sarcinilor puse echipei de proiect;

- Formarea, conducerea și organizarea activității echipei de proiect;

- Concentrarea, răspândirea și păstrarea documentației de proiect;

- Elaborarea/coordonarea documentației software (Concepții; Sarcini tehnice; Ghiduri de utilizare);

- Analiza și gestiunea solicitărilor de dezvoltare și mentenanță adaptivă/corectivă parvenite de la clienți;

- Soluționarea situațiilor de conflict apărute în cadrul echipei de proiect;

- Analiza și raportarea indicatorilor de îndeplinire a planului de proiect.

          Cerințe:

- Studii superioare în domeniul IT;

- Operare PC (Word, Excel, Visio, PowerPoint, Enterprise arhitect, Internet);

- Experiență profesională în domeniu de cel puțin 2 ani reprezintă un avantaj;

- Cunoștințe în domeniul proiectării software și/sau a unei limbi de circulație internațională reprezintă un avantaj;

- Experiență - Microsoft .Net C#, MVC, T-SQL, PHP/Drupal, HTML/CSS/JS;

- Experiență sisteme de gestiune a proiectelor.

8. Funcția: Specialist Call Centru

Cerințe/ Profil candidat:

- Studii superioare finisate;;

- Cunoașterea fluentă a limbilor română și rusă, iar engleza la nivel intermediar;

- Experiența în  domeniul IT, call centru sau marketing, reprezintă un avantaj;

- Operarea PC-lui la nivel avansat (Microsoft Office, Excel, baza de date);

- Abilități dezvoltate de comunicare, vorbire coerentă și corectă;

- Capacitatea de a lucra independent și în echipă;

- Aplicarea  principiilor și standardelor de deservire a clienților;

- Aptitudini personale: atitudine pozitivă, responsabilitate, punctualitate, încredere în sine și autocontrol;

- Soluționarea sarcinilor întru-un timp scurt.

 

·Responsabilități:

- Preluarea apelurilor și gestionarea acestora conform regulamentului;

- Consilierea clienților referitor la serviciile prestate de către “Centrul de Telecomunicații Speciale” și  utilizarea acestora;

- Acordarea suportului pentru rezolvarea problemelor parvenite;

- Înregistrarea  incidentele sesizate de client și repartizarea lor

Oferim: 

- Salariu motivant;

- Program de lucru fix;

- Oficiu localizat în centrul orașului;

- Mediu de lucru modern și plăcut;

- Șansa de a deveni un profesionist în domeniul comunicării;

- Perspectiva dezvoltării unei cariere de succes.

9. Manager Servicii Electronice

 

Cerințe/ Profil candidat:

- Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale ar constitui un avantaj;

- Cunoașterea limbilor române, rusă, o altă limbă de circulație internațională ar constitui un avantaj;

- Abilități de analiză;

- Responsabilitate;

- Creativitate.

 

·Responsabilități:

- Crearea (generarea), suspendarea și restabilirea valabilității certificatelor cheilor publice;

- Verificarea corespunderii informațiilor din certificatul cheii publice cu informațiile prezentate de către titularul certificatului cheii publice;

- Revocarea certificatelor cheilor publice;

- Ținerea registrelor de evidentă a certificatelor cheilor publice generate și revocate;

- Întocmirea actelor juridice privind eliberarea semnăturilor electronice;

- Întocmirea și publicarea (emiterea) listei certificatelor cheilor publice revocate.

 

24150

Feedback