Conducerea Î.S. "Centrul de telecomunicaţii speciale"

Conducerea Î.S. "Centrul de telecomunicaţii speciale"

Serghei POPOVICI

 

Director general al Î.S. "Centrul de telecomunicaţii speciale"

Numit în funcţie prin Ordinul Ministrului de stat, Nr. 143-p din 2 martie 2010.

 

Data şi locul naşterii:  11 septembrie 1970, oraşul Floreşti

Starea civilă:  căsătorit, doi copii.

 

Studii:

2014 - 2017          Master în Științe economice, specializarea Management, Academia de Administrare Publică;

 

2011 - 2013          Master în drept, specializarea Instituții de drept privat, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova;

 

2005-2010            Facultatea de Drept, specialitatea Drept Economic, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova;

                         

1987-1992            Facultatea Organizarea Teritoriului, specialitatea Inginer funciar, Universitatea de Stat în domeniul Amenajării Teritoriului, or. Moscova, Rusia;

                            

 

 

Activitatea profesională:

 

03.2010- prezent          Director general al Î.S. "Centrul de telecomunicaţii speciale,

 

2010–03.2010               Vice-director general,  Î.S. "Centrul de telecomunicaţii speciale",

 

2009–2010                    Director direcţia generală, CCCEC,

 

2006–2009                    Vice-director general, Î.S. "Centrul de telecomunicaţii speciale",

 

2004–2006                    Director general, "Florisentim" S.R.L., or. Chişinău,

 

1992–2004                    Director financiar, "Flor-TV" S.R.L., or. Chişinău,

 

 

 

Realizări profesionale:

 

2009:

 

Automatizarea deplină a activității instanțelor judecătorești, prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor (PIGD).

 

 

2010:

 

Crearea Centrului principal de monitorizare și combatere a incidentelor cibernetice - CERT-GOV-MD în vederea executării prevederilor Hotărîrii Guvernului Nr. 746 din 18.08.2010 "Cu privire la aprobarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO actualizat".

 

 

2014:

 

Crearea si deservirea Sistemul automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului”;

 

Deservirea echipamentelor speciale a centrelor de BAC;

 

Emiterea primelor legitimații de tip nou (acces în sediul Guvernului Republicii Moldova/semnătura electronică) pentru funcționarii publici în baza Hotărârii de  Guvern nr. 337 din 19 mai 2014;

 

Asigurarea platformei de găzduire a paginilor web oficiale, dezvoltate în baza șablonului unic Drupal conform Hotărîrii Guvernului nr. 188 din 03.04.2013.

 

 

2016:

 

Crearea Centrului de Date a platformei tehnologice guvernamentale comune MCloud, proiect implementat în comun Centrul de Guvernare Electronică și suportul Băncii Mondiale;

 

Deschiderea primului Laborator de cercetare şi instruire în domeniul securității cibernetice în cadrul Programului NATO „Ştiinţă pentru pace şi securitate”;

 

Recertificarea SM ISO/IEC 27001:2013 și a SM ISO 9001:2008.

 

 

Titluri onorifice:

 

Titlul onorific „Maestru în tehnologia informaţiei şi comunicaţii” pentru merite deosebite în sporirea nivelului calității serviciilor prestate, implementarea, dezvoltarea și promovarea serviciilor noi;

 

Diplomă de gradul întâi conferită de către prim-ministru pentru contribuția adusă la dezvoltarea și promovarea CTS, pentru merite deosebite în implementarea proiectelor din domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor, precum și pentru sporirea calității serviciilor prestate;

 

Distincții:

 

Decorat cu insigna "Maestru în tehnologia informaţiei şi comunicaţii” prin Ordinul MTIC nr. 46 din 11.05.2012;

 

Decorat cu insigna de piept “Consolidarea Frăției de Arme” prin Ordinul Ministerului Apărării nr. 364 din 23.07.2015;

 

Menționat cu Crucea Pentru Merit de clasa II conform Ordinului  Ministerului Justiției nr. 724 din 23.12.2015.  

 

Certificate:

 

Certificat de absolvire a examenului final la cursul de auditori interni (SR EN ISO 19011:2011 pentru SMSI în conformitate cu standardul ISO/CEI 27001:2006;

 

Certificat oferit de European Cyber Security Initiate cu privire la finisarea cu succes a Exercițiului de cooperare în cazul unor crize majore de securitate cibernetică – pentru a spori capacitățile de luare a deciziilor la nivel național;

 

Certificat în domeniul Project Management.

 

 

 

25865

Feedback