Parametri de calitate servicii de telefonie fixă pentru trimestrul II 2017

Parametri de calitate servicii de telefonie fixă pentru trimestrul II 2017

Parametrii de calitate pentru serviciul public de telefonie fixă 

Valoarea

măsurată

1.Termenul necesar pentru furnizarea serviciului

 

1.1 80% dintre cele mai rapid soluţionate cereri, zile

1

1.2. 95% dintre cele mai rapid soluţionate cereri, zile

1

1.3. procentajul cererilor soluţionate în intervalul de timp convenit cu solicitantul, %

95%

2. Ponderea deranjamentelor per linie de acces

 

2.1. procentajul deranjamentelor per linie de acces, %

1

3.Termenul de remediere a deranjamentelor

 

3.1. 80% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide, ore

1,5

3.2. 95% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide, ore 

2,05

3.3. procentajul deranjamentelor remediate în termenul convenit cu utilizatorul, %

95%

4. Rata apelurilor nereușite

 

4.1. procentajul apelurilor nereușite la nivel local,%

1,84

4.2. procentajul apelurilor nereușite la nivel naţional, %

3,47

4.3. procentajul apelurilor nereușite la nivel internaţional, %

8,75

5. Timpul mediu de răspuns pentru servicii de Centre de apel

 

5.1. timpul mediu de răspuns pentru servicii de Centre de apel, sec

29,78

5.2. procentajul de apeluri la care se acordă răspuns în maximum 30 de secunde, %

82,07%

6. Frecvența reclamațiilor privind corectitudinea facturării

 

6.1. procentajul reclamaţiilor cu privire la corectitudinea facturii,%

0

7. Parametri specifici VoIP (clasa 0)

 

7.1 întârzierea de transfer IP – IPTD, ms

30ms

7.2 variaţia întârzierii IP – IPDV, ms

10ms

7.3 rata de pierderi IP – IPLR

2,7*10-4

7.4 rata de eroare IP – IPER

10-7

 

3857

Feedback