Petiţii şi reclamaţii

Petiţii şi reclamaţii

Petiţii şi reclamaţii
 

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Î.S.”Centrul de telecomunicaţii” petiţii/reclamaţii cu privire la calitatea serviciilor prestate de către aceasta.
 

Petiţia/reclamaţia se depune în scris la adresa mun.Chişinău, str. Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, sau în formă electronică la adresa de e-mail: cts@cts.md, în limba de stat sau într-o altă limbă în conformitate cu Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova. Acestea urmează să fie, în mod obligatoriu, semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul petiţionarului. Petiţia în formă electronică, trebuie să corespundă cerinţelor faţă de documentul electronic, inclusiv aplicarea semnăturii electronice, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Petiţiile care nu întrunesc condiţiile sus-menţionate se consideră anonime şi nu se examinează.
 

Î.S. ”Centrul de telecomunicaţii speciale” examinează petițiile primite în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de legislația în vigoare. În cazuri deosebite, termenul de examinare poate fi prelungit de către directorul general al Î.S. ”Centrul de telecomunicaţii speciale” cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat petiţionarul.

14682

Feedback