Instrument securizat pentru o Guvernare deschisă – Semnătura Electronică

Instrument securizat pentru o Guvernare deschisă – Semnătura Electronică

În contextul digitalizării economiei naționale, semnătura electronică devine un element indispensabil al mediului de afaceri modern şi administrării electronice de stat.

 

La moment, peste 70 000 de persoane fizice și juridice, deja utilizează semnătura electronică pentru a semna acte, rapoarte, declarații fiscale la distanţă fără a pierde timp şi fără costuri suplimentare.

 

Semnătura electronică avansat calificată oferă deținătorilor, acces la toate serviciile electronice din Republica Moldova:

  • Servicii fiscale electronice (e-Factura, Depunerea declarațiilor fiscale, Registrul general electronic al facturilor fiscale etc.);
  • Raportare electronică la CNAM, CNAS şi BNS;
  • e-Apostila;
  • e- Achiziţii;
  • e-Licenţiere;
  • e-Banking;
  • e-stare civilă;
  • Sistemul informaţional vamal;
  • Accesarea registrului de stat al populaţiei.

 

Centrele de Certificare acreditate în Republica Moldova prestează servicii de emitere a semnăturii electronice autorităților administrației publice, persoanelor juridice cu diverse forme de activitate, precum şi persoanelor fizice.

 

Pentru comoditatea clienților, Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale” pune la dispoziție 16 Centre teritoriale de obținere a Semnăturii Electronice.

 

Pentru a obține semnătura electronică accesați pagina  www.servicii.cts.md. Pentru mai multe detalii, inclusiv suport tehnic apelați 022 820 911.

2785

Feedback